Jonathan Sexton - Leinster exeter - 13 octobre 2012 - Icon Sport